Thursday, May 26, 2016

CS6 - cs6


CS6 cài đặt - cs6
Dưới đây là 2 cs6 dùng để cài đặt, tuy nhiên đây chỉ là dùng cài đặt thôi nhé, để thì các bạn làm thêm theo hướng dẫn phía dưới.... cs61325-0949-2080-9819-3777-3230
1325-0160-5283-9851-2671-8951

Nếu các bạn điền vẫn không được thì các bạn bấm nút Back trở lại sau đó chọn cài đặt như hình dưới nhé:

Sau khi cài đặt xong thì các bạn cs6 bằng cách:

Download file amtlib.dll và cả file host về.

http://www.fshare.vn/file/QKV52RLFNJ/

Sửa file hosts

Đường dẫn file hosts:

C:\\System32\drivers\etc

Thêm vào dòng này ở cuối file host:

127.0.0.1 activate..com
127.0.0.1 practivate..com
127.0.0.1 ereg..com
127.0.0.1 activate.wip3..com
127.0.0.1 wip3..com
127.0.0.1 3dns-3..com
127.0.0.1 3dns-2..com
127.0.0.1 -dns..com
127.0.0.1 -dns-2..com
127.0.0.1 -dns-3..com
127.0.0.1 ereg.wip3..com
127.0.0.1 activate-s..com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60..com
127.0.0.1 activate-sjc0..com
127.0.0.1 .activate.com
127.0.0.1 209.34.83.73:443
127.0.0.1 209.34.83.73:43
127.0.0.1 209.34.83.73
127.0.0.1 209.34.83.67:443
127.0.0.1 209.34.83.67:43
127.0.0.1 209.34.83.67
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 CRL.VERISIGN.NET
127.0.0.1 199.7.52.190:80
127.0.0.1 199.7.52.190
127.0.0.1 ereg.com
127.0.0.1 OCSP.SPO1.VERISIGN.COM
127.0.0.1 199.7.54.72:80
127.0.0.1 199.7.54.72

Sau đó copy file "amtlib.dll" vào
C:\Programs\\ CS6\
thử mở phần mềm cs6 lên xem được chưa nhé, nếu không được thì reset máy lại và mở lên
Chúc các bạn thành công.

No comments:

Post a Comment